1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جعبه ابزار

نیازمندی‎های اداره یک انجمن

- اساسنامه تیپ تشکل های اقتصادی

- تشکل اقتصادی خوب چیست

- چک لیست مهارت های دبیر تشکل

گزارش برگزاری دوره اردبیل سیاست گذاری عمومی

گالری عکس های دوره دوم استان اردبیل    

سمينار دو روزه مدیریت بر مبنای نتایج (RBM) و شيوه تاثيرگذاري تشكل ها برسياست گذاري ها و دولت در اردبيل برگزار شد

IMG_4921.jpg

30 و ٣١ ارديبهشت ماه سميناري دو روزه با موضوع شيوه هاي تاثيرگذاري بر سياست ها و تصميمات دولتي با حضور نمايندگان تشكل ها، انجمن ها و اتحاديه هاي صنفي در محل اتاق بازرگاني اردبيل برگزار گرديد.
در اين جلسات كه با تدريس و تسهيلگري دكتر پدرام موسوي و هادي حدادي برگزار شد طي دو روز شركت كنندگان موضوع تغيير، امكان و چگونگي آنرا در نهادهاي اجتماعي در دستور كار قرار دادند.

گزارش محتواي آموزشي روز اول
روز اول با صحبت هاي آقاي حدادي آغاز شد. وي ضمن تشكر از اتاق اردبيل و شركت كنندگان؛ يكي از مهمترين گام هاي برنامه ريزي در تشكل ها را شناخت مسايل و تحليل مشكلات اعضا دانست و تاكيد نمود ريشه يابي درست و كارشناسانه مشكلات در تشكل ها و انجمن هاي صنفي در موفقيت و دستيابي به هدف در اين سازمان ها كمك بسزايي مي كند. از جمله اگر انجمن ها درست مسايل خود را ريشه يابي كنند به احتمال بسيار زياد راه حل ها و خواسته هاي متفاوت، متنوع، كم هزينه و قابل دستيابي تري را مطرح خواهند كرد. وي با ذكر مثال هايي نشان داد بسياري از خواسته هايي كه رهبران انجمن ها در رسانه ها مطرح مي كنند ناممكن و تحقق نيافتني است لذا جز توليد ياس و نااميدي و احساس شكست ثمره ديگري نه براي تشكل و نه براي اعضا دارد. وي اشاره كرد نتيجه اين خطا سوخت سرمايه اجتماعي و از دست رفتن اعتماد است.
در ادامه وي از شركت كنندگان خواست تا مشكل انجمن مرغداران را به بحث بگذارند. مرغداران خواستار افزايش نرخ خريد مرغ از طرف دولت هستند. در ادامه اقاي دكتر موسوي به تشريح روش هاي تحليل مسيله پرداخت و متدولوژي علت - معلول را معرفي كرد. وي اشاره كرد گاهي انجمن ها حتي مسيله را نيز درست تشخيص نمي دهند لذا با زاويه ديد تنگ به جستجوي راه حل ها مي پردازند. با مشاركت شركت كنندگان و با تحليل مشكل مرغداران جمع به اين نتيجه رسيد "عدم سودهي" مسيله مرغداران است و نه لزوما نرخ فروش مرغ. سپس با تحليل اين مساله جمع به اين نتيجه رسيد كه ١٤ دليل براي "عدم سوددهي" مرغ داران وجود دارد. سپس دكتر موسوي از شركت كنندگان خواست تا آثار و تبعات اين مشكل را براي مرغداران، جامعه و ... استخراج گردد. در ادامه حاضرين راه حل هاي بر طرف كردن مشكلات را استخراج كردند و با استفاده از روش هدف گذاري SMART اهداف مختلف را بررسي و به اين نتيجه رسيدند كه "كاهش تعرفه واردات نهاده هاي دامي " هدف مناسب تري براي پيگيري انجمن است. لذا اين هدف برگزيده شد و سپس با مشاركت حاضرين ذينفعان اين هدف استخراج شدند.

IMG_5089.JPGسپس دكتر موسوي از شركت كنندگان خواست تا ميزان اهميت و ميزان موافقت و يا مخالفت ذينفعان را با اين هدف برآورد كنند. شركت كنندگان با مشاركت بسيار خوب مشخص كردند كه حمايت كنندگان، مشوقين، دردسرآفرينان و مخالفان هدف فوق چه كساني هستند. در شكل روبرو مي توانيد نتيجه تحليل حاضرين را مشاهده فرماييد :

 

سپس دكتر موسوي اشاره كرد انجمن ها بايد براي هر يك از ٤ گروه فوق برنامه هاي مشخص و مدون و هدفمند براي تاثيرگذاري داشته باشند.
جلسه در ساعت ٧:٣٠ پايان پذيرفت.

 

گزارش محتواي آموزشی روز دوم
روز دوم با مرور جلسه قبل توسط آقاي حدادي آغاز شد. سپس دكتر موسوي انواع استراتژي هاي شش گانه حمايتگيري (Advocacy)  را شامل لابي، شبكه سازي، ائتلاف، رسانه، ميانجيگري و کمپین برشمرد و با ذكر تمايزات هر كدام بر موقعيت شناسي در استفاده از آنها تاكيد كرد.
سپس آقاي حدادي با همكاري حاضرين ارتباط استراتژي ها با نتايج تحليل ذينفعان در موضوع هدف مرغداران را بيان كرد و نشان داد كه براي مواجهه با هر يك از ذينفعان استخراج شده چه استراتژي را مي توان در پيش گرفت. در ادامه دكتر موسوي موضوع لابي و عناصر چهارگانه مهم در انجام لابي را برشمرد و نكات مهم لابي گري موفق را متذكر شد. وي سپس با گروه بندي حاضرين با كارگروهي ويژگي هاي پيام در لابي گري را با شركت كنندگان تمرين كرد.

IMG_5109.JPGسپس آقاي حدادي با ذكر دو داستان دلايل عدم شكل گيري فعاليت جمعي و سرمايه اجتماعي را با محوريت اعتماد بر شمرد و در نهايت متذكر شد كه فقدان اعتماد و سرمايه اجتماعي از مهمترين علل بزرگي دولت و بروكراسي ناكارآمد است و يكي از مهمترين دلايل افزايش هزينه مبادله در كشور محسوب مي شود. پس از موضوع اعتماد دكتر موسوي اعتماد درون گروهي و برون گروهي و ارتباط آن با شبكه سازي را براي حاضرين تشريح كرد.
آخرين دستوركار اين سمينار شبكه و شبكه سازي، تفاوت هاي آن با گروه و البته سناريوهاي شبكه سازي مورد بحث قرار گرفت. موسوی سه سناریو برای شبکه سازی را مطرح و نکات هر یک را مطرح کرد :
1. شبکه به طور خودجوش توسط یک کارفرما(شرکت) یا جامعه شکل بگیرد.
2. دولت شبکه سازی را آموزش و تسهیلگری کند لذا دولت حتما استراتژی خروج داشه باشد(Exit Strategy).
3. دولت، بخش خصوصی، جامعه، تشکل ها(NGOها)، دانشگاه ها تصمیم گیرند که شبکه ای در حوزه خاص مثل زیست محیطی بسازند. در اینجا دولت خود عضو شبکه است. و تنوع سازمان ها زیاد است و لذا تصمیم گیری ها محکم تر، پایدارتر و صحیح تر خواهد بود چون همه بخش ها صدایشان شنیده می شود.
 در انتها با تسهيلگري دكتر موسوي كارگروهي نحوه راه اندازي شبكه با سه سناریوی فوق در سه گروه مجزا استخراج گرديد و نمايندگان گروه ها نتايج كارگروهي خود را ارايه كردند.
اين كارگاه در ساعت ١٣:٣٠ پنج شنبه 94/2/31با عكس يادگاري شركت كنندگان پايان يافت.

IMG_5382.JPG
برای آشنایی بیشتر با مباحث طرح شده در سمینار با کلیک بر روی هرکدام از موضوعات زیر می توانید اسلاید مربوطه را مشاهده نمائید.

- Advocacy

- نکاتی برای موفقیت در حمایت گیری

- شبکه Network

- آسيب شناسي فعاليت هاي تشکلي در ايران و معماهاي عمل جمعي

اسامی حاضرین در دوره عبارت است از :

1- سید علی علوی 2- صمد زمانپور 3- افسانه رضایی 4- مهتاب مهدیخانی 5- رباب پور رسول 6- شهره رجبی 7- قادر علیپور 8- آرش وخشور 9- رحیم ندیمی پور 10- طاهر طاهری 11- ابراهیم عباس اوجاق 12- اصغر بهروز 13- عزیز یزد پور 14- محمد جمالدار 15- کریم شرافت 16- آقامحمدی 17- سجاد محمد حسن پور 18- فاطمه رضایی 19- هاشم مهری نیاری 20- صمد صمدی 21- زهرا یوسف پور 22- سید حبیب میر احد زاده 23- امیر حسین روغنی اوچدکانی 24- سعید هاشمی درخشان 25- سید مرتضی سجادی مقدم 26- محمد شیرین 27- علیرضا میری 28- مهدی فصاحتی 29- یحیی محسنی نیاری 30- توحید اسکندر زاده 31- سعید خداویردی مقدم 32- مرحمت حسین زاده 33- داود رستمی 34- مهدی احمدی 35- کامبیز فرهمند آرا 36- سعید عزیز زاده 37- فرزانه رازی اصل 38- مهرداد موجبی 39- سید جمال میر احمدزاده اردبیلی 40- شهروز رسولی اذر 41- ملیحه ایران زاده 42- رضا رعدی 43- یوسف قربانی 44- منوچهر بی زبان مقدم 45- رضا قلی رضایی 46- حسین عبدالله زاده گرگانی 47- شبنم علیزاده باروق 48- یاسمن طهماسبی 49- بهزاد قوی تتی 50- امیر علیزاده 51- الهام مرتضوی 52- حجت شجاعی 53- ودود علیزاده 54- عرفان زبان مقدم 55- معصومه عشقی آذربرق 56- فرح روز پری پور 57- مقصود محمد نیا 58- اصغر بهروز 59- موسی ذوالفقارپور 60- میثم علیرضایی جاهد 61- رضا بمانی پور 62- سحر رازی اصل 63- فرناز بافنده میلانی 64- زهرا موثقی 65- علیرضا علیزاده نیاری 66- شاپور حسین وند 67- یحیی شیرینی


نتايج نظرسنجي از سمینار در تصوير زير قابل مشاهده مي باشد. (میانگین کلی رضایت 91 درصد)

nazarsanji-30-31ordibehesht-ardebil.jpg

 

 

 

 
چگونه می توان انجمنی توانمند ساخت؟   از زيست انجمنی چه بايد بدانيم؟

پويشگران؛ با درک نقاط قوت و قابل و بهبود و فرصت ها و تهديدهای تشکل های کشور و پس از چند سال فعاليت اجرايی و مشاوره ای به انجمن هايی نظير سنديکای صنعت برق ايران، اينک آماده همکاری با تشکل های علاقه مند برای ايجاد تشکل های توانمند در کشور است.

بيشتر بدانيد

 

اولين فعاليت آموزشي پويشگران؛ در تيرماه سال 91 آغاز گرديد که با برگزاری 11 جلسه دوره اختصاصي براي تشکل هاي استان تهران با همکاری اتاق بازرگانی تهران ادامه يافت.


بيشتر بدانيد

 
نظام انجمنی ايران کجاست و به کجا مي رود؟   با کارشناسان انجمنی ايران بيشتر آشنا شويم؟

فعاليت پويشگران با تحقيقاتي بر روی نحوه ايجاد و اداره تشکل های کارفرمایی و اقتصادی با همکاری جهاد دانشگاهی و سازمان خصوصی سازي آغاز گرديد و با پروژه پژوهشی طراحی نظام تشکلی برای اتاق بازرگانی ايران ادامه يافت.


بيشتر بدانيد

 

حوزه تشکل های اقتصادی و سازمان های غيردولتی از حوزه های مغفول کشور در دهه های گذشته بوده است. پويشگران تلاش نموده تا کارشناسان و اساتيد و پژوهشگران و فعالان موفق اين حوزه را براي توانمندسازی تشکل ها و انجمن های کشور گرد يکديگر جمع نمايد.

بيشتر بدانيد

 

  وبلاگ پویشگران:           اهمیت صدای واحد:
 
  وزیر اقتصاد بریتانیا در دهه هفتاد: هرگاه دو پیشنهاد از طرف دو انجمن ارائه شود، دولت مختار است هر دو را کنار بگذارد !!!

 

تجارب همکاری موفق

همراه ما باشید با:

           

بــرای آشــنایی بیشتـــر با مدیریــت انجمنـــی؛ در خبرنامه پویشگران عرصه سوم عضو شوید.


 

 

پیشنهاد همکاری با پویشگران

Go to Top