1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • 1
  • 2
  • 3
تست 3

اسلایدها از بهترین ابزارهای آموزشی محسوب می شوند. در اینجا تلاش شده اسلایدهای آموزشی برای بالا بردن سطح دانشی فعالان تشکلی آماده و عرضه گردد.

تست 2

اسلایدها از بهترین ابزارهای آموزشی محسوب می شوند. در اینجا تلاش شده اسلایدهای آموزشی برای بالا بردن سطح دانشی فعالان تشکلی آماده و عرضه گردد.

تست 1

اسلایدها از بهترین ابزارهای آموزشی محسوب می شوند. در اینجا تلاش شده اسلایدهای آموزشی برای بالا بردن سطح دانشی فعالان تشکلی آماده و عرضه گردد.

منابع و انتشارات

فقر ادبیات جامعه مدنی و بویژه تشکل های اقتصادی اقتضا می کند، ضمن ادبیات سازی و جمع آوری ادبیات موجود، آخرین نظرات این حوزه نیز در بین فعالان تشکل به اشتراک گذاشته شود . از این رو در این صفحه تلاش می شود آخرین مقالات و یادداشت های این حوزه در اختیار علاقه مندان قرار گیرد. بنابراین از صاحبنظران دعوت می شود در صورت علاقه مندی، مطالب خود را برای انتشار و استفاده فعالان تشکلی به ایمیل این موسسه ارسال نمایند.

 

Go to Top