1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

تشکل اقتصادی قدرتمند؛ راهبر صنعت خود است

 

خدمات پیشرفته

سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی بر این نظرند که در صورتی که تشکل های اقتصادی و کسب و کار به دوران بلوغ خود برسند باید بتوانند صنعت و کسب و کار حوزه خود را راهبری کنند. این نظر تا بدانجا پیش رفته که بانک جهانی در برخی مواقع تسهیلات خود را بطور مستقیم به تشکل های اقتصادی واگذار می کند.

از این رو پویشگران با الگوبرداری از الگوهای بین المللی اداره تشکل های اقتصادی آمادگی دارد در دو الگوی زیر با انجمن های کسب و کار همکاری نماید. برای آشنایی با خدمات پیشرفته تشکلی بر روی آیکون های زیر کلیک نمایید.

تشکل های اقتصادی پیشرفته

تجربه موفق

دانلود بروشورظرفیت سازی جامع
چگونه یک تشکل اقتصادی توسعه یافته بسازیم؟

پویشگران، پس از تحلیل وضعیت تشکل و آشنایی با خواست ها و نیازها و مشکلات دست اندرکاران و اعضاء و ذینفعان انجمن های کسب و کار؛ بصورت جامع فرآیند توانمندسازی تشکل را آغاز خواهد نمود و همراه رهبران سازمان کمک می کند تا ظرفیت های لازم جهت شکل گیری انجمن خوب ایجاد شود.

بیشتر بدانید
 


پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک
چگونه راهبر صنعت خود باشیم؟

تشکل های اقتصادی توسعه یافته راهبر و تنظیم کننده صنعت خود به شمار می روند. این مهم ممکن نیست مگر با شناخت دقیق و جامع فضای کسب و کار صنعت و نظرات و دیدگاه های ذینفعان و بازیگران اصلی صنعت مربوطه.
پویشگران بر اساس الگوهای بین المللی برنامه ریزی استراتژیک انجمن ها، آمادگی دارد تشکل های اقتصادی را در تدوین برنامه استراتژیک خود همراهی نماید.

بیشتر بدانید
 

 

 

Go to Top