1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

روابط عمومی مهمترین ابزار تشکل ها در انعکاس صدای اعضاء در عرصه عمومی و سیاستگذاری است

 

خدمات روابط عمومی ویژه تشکل ها و انجمن ها

آنچه باعث تثبیت جایگاه یك انجمن در عرصه عمومی و دولتی شده، نام و نشان آنرا اعتبار بخشیده و مسائل، مشكلات، نیازها و قدرت، توانمندی و دستاوردهای صنعت و اعضاء را در میان نخبگان، صاحب نظران و اصحاب تصمیم گیری نمایان می كند و ارتباطی سازنده را بین دولت و اعضاء و جامعه مدیریت می كند، روابط عمومی قدرتمند است. روابط عمومی مهمترین بازوی انجمن ها بوده كه قدرت و انسجام صنعت را در برابر ذینفعان بیرونی بیشینه نموده و در افزایش قدرت چانه زنی نقش بی بدیلی دارد. پویشگران با درك این مهم اقدام به تجمیع دانش و مهارت های روابط عمومی نموده و قصد دارد با ارائه خدمات مشاوره روابط عمومی صدای صنعت را در محیط بیرونی آنها پرطنین گرداند. پویشگران پنج خدمت زیر را برای شکل دهی به روابط عمومی تأثیرگذار در تشکل ها و انجمن ها ارائه می نماید :

  1. توانمند سازی واحد روابط عمومی
  2. انتشار نشریه
  3. انتشار بولتن الکترونیک روزانه
  4. طراحی و بروزرسانی سایت
  5. تدوین برنامه ترویج و حمایتگری

تجارب موفق در ظرفیت سازی

روابط عمومی در تشکل ها

کارشناس روابط عمومی

دانلود بروشور

 

پویشگران؛ با توجه به اصول، قواعد و رویکردهای حاکم بر روابط تشکل های اقتصادی و با شناخت خواست ها، نیازها و اولویت های هر صنعت، کسب و کار و انجمنی، اقدام به توانمندسازی واحدهای روابط عمومی نموده و فعالان کسب و کار و انجمن ها را در تأثیرگذاری بر سیاست گذاری ها و افکار عمومی یاری می رساند.

 

بیشتر بدانید

 

مجله ها و مطبوعات تشکل های اقتصادی ویژگی ها،  اصول و محتوایی دارند که  رعایت آنها برای موفقیت و دستیابی به اهداف انجمن ها بسیار حیاتی و برای تأثیرگذاری بیشتر بر اعضاء، دولت، مجلس و افکار عمومی ضروری است.

مجله خوب؛ ابزار مهمی برای هویت سازی و اجماع سازی در هر گروه اجتماعی به شمار می آید.

بیشتر بدانید


توصیه اکیدی است که مدیران شرکت ها باید روز کاری خود را با آگاهی از اخبار صنعت خود اعم از اخبار اقتصادی، اجتماعی، فنی، سیاسی و . . . آغاز نمایند تا در اداره بنگاه اقتصادی خود موفق تر باشند. بولتن الکترونیک، بهترین ابزار برای این منظور است.

 

بیشتر بدانید

 

سایت تشکل ها و انجمن ها منوها، ابزارها و خدماتی ارائه می کنند که طراحی آنها را از سایر سایت ها متمایز نموده، به طوری که در اختیار داشتن سایتی به روز و حرفه ای را از شاخص های ارزیابی ظرفیت های سازمانی یک تشکل اقتصادی می دانند.

پویشگران؛ گروهی حرفه ای را برای طراحی و بروزرسانی سایت های انجمن ها گردهم آورده است.

بیشتر بدانیدAdvocacy یا ترویج و حمایتگری؛ راه کاری است که توسط آن انجمن ها و گروه های اجتماعی می توانند بصورت هدفمند و اثربخش؛ قوانین، سیاست ها و تصمیم گیری های کلان کشور را در راستای منافع و اهداف خود اصلاح نمایند.

پویشگران؛ برای اولین بار تلاش می نماید این خدمت را در کشور به انجمن ها عرضه نماید.

بیشتر بدانید

   
 

 

Go to Top