1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

شعار صفحه

 

تأسیس تشکل

بسیاری از تشکل ها و انجمن ها در تاریخ جامعه انجمنی کشور در همان ابتدای فعالیت و یا در اندک زمانی پس از تأسیس، یا تعطیل و یا به حاشیه رفته اند. شاید یکی از مهمترین دلایل آن فقدان آشنایی با اصول انجمن سازی و قواعد فعالیت جمعی بین فعالان انجمنی است. انجمن ها مراکز تقاطع افکار و عقاید و باورها و مواضع و البته منافع است لذا بسیار ضروری است تا اصولی مشترک را برای فعالیت های جمعی خود تنظیم کنیم و همگان را متعهد به پیروی از آنها نمائیم.

مرامنامه ها و اساسنامه ها از مهمترین تجلی ها و بنیان های فعالیت جمعی است. سندی برای شروع و ادامه و حتی خاتمه فعالیت جمعی. لذا تنظیم آن مبتنی بر ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و البته منفعتی کشور نقش بسیار پر اهمیتی در حیات و فعالیت انجمن ها و کاهش تعارضات و تنش های آتی خواهد داشت.

پویشگران با درک این نیاز آمادگی دارد تا با همه فعالان انجمنی در زمان تأسیس و یا در زمان اصلاح اساسنامه ها به همکاری بپردازد.

در زیر برخی خدمات پویشگران در این حوزه معرفی می گردد :

اساسنامه تیپ تشکل های اقتصادی

حکمرانی خوب به چه معنی است

جعبه ابزاری برای تشکل های اقتصادی

 

 

تدوين اساسنامه
چگونه یک اساسنامه خوب برای انجمن تنظیم کنیم؟

تدوین اساسنامه ای که صدای همگان در آن شنیده شود، بین هیئت مدیره و دبیر و کمیته ها تفکیک وظایف و اختیارات مشخص و اصولی وجود داشته باشد و در آن راه های بر طرف کردن تضاد منافع و سلامت انتخابات به نیکی مشخص شده باشد؛ امری تخصصی و حرفه ای است.

بیشتر بدانید

طراحی مدل وزنی هیئت مدیره تشکل
چگونه منافع همه فعالان و اعضاء را در انجمن تأمین کنیم؟

تشکل های اقتصادی بویژه از جمع شدن بخش های مختلف صنعت و کسب و کار که با یکدیگر تضادهای منافع زیادی دارند تشکیل می شوند. شرکت های تهرانی با شهرستانی، تولیدکننده ها با وارد کننده ها، شرکت های بزرگ با کوچک، دولتی ها با خصوصی های و نیمه خصوص ها و . . .؛ همه و همه با هم منافع متفاوتی دارند. از این رو در کشورهای توسعه یافته بخش از این تضادها را با طراحی مدل های وزنی در اساسنامه برطرف می کنند.

بیشتر بدانید

 

مشاوره ثبت
چگونه یک تشکل اقتصادی خوب ثبت کنیم؟

مرجع ثبت یک تشکل اقتصادی و پیگیری ثبت تشکل از جمله خدماتی است که پویشگران عرصه سوم به فعالان انجمنی کشور ارائه می نماید.

 

Go to Top