1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

خدمات

اصول و قواعد راهبری یک تشکل با یک بنگاه اقتصادی کاملاً متفاوت است. مشتریان انجمن ها خود اعضاء هستند. لذا انتظارات، خواست ها و نیازهای گوناگونی دارند. هیئت مدیره انجمن ها از افرادی شکل می گیرد که بطور عمده رقیب یکدیگرند. از سوی دیگر این انجمن ها تحت تأثیر خواست ها و سیاست ها و رفتارهای دولت و ارکان و اجزاء مختلف آن نیز هستند. که این خود پیچیدگی اداره این سازمان ها را برای مدیرانی که بطور داوطلبانه و پاره وقت در انجمن ها حضور دارند، افزون تر می کند. این پیچیدگی انجمن ها را نیازمند طراحی و سازماندهی تخصصی می کند که گوناگونی و تنوع زیادی دارند؛  
خدمات پویشگران پاسخی است به این نیاز؛
پویشگران بدنبال شکل دهی به انجمن هایی است که بتوانند به خوبی از منافع و حقوق اعضایشان دفاع کنند، مشارکت گسترده اعضاء را در سازمان جلب نمایند، به اعضاء و سایر ذینفعان خدمات مناسب عرضه نموده و ارتباط اثربخش و تأثیرگذاری با دولت برقرار نمایند. در این راستا پویشگران؛ تلاش خواهد نمود تا كلیه بخش های مورد نیاز انجمن ها را با ارائه خدمات مورد تحلیل، واكاوی و بهبود قرار دهد. در زیر ظرفیت های فعلی پویشگران در بخش خدمات مشاوره معرفی می گردد.

 


برای آشنایی بیشتر با هریک از خدمات ما، برروی عناوین زیر کلیک کنید.

 

خدمات ظرفیت سازی تشکل ها
چگونه یک تشکل خوب بسازیم؟


 

 خدمات ویژه روابط عمومی
چگونه بر اعضاء، دولت و افکار عمومی تأثیر گذار باشیم؟

  • توانمندسازی واحد روابط عمومي

  • انتشار مجله ویژه تشکل ها

  • طراحی و تدوین بولتن الکترونیک ویژه تشکل ها

  • طراحی سایت ویژه تشکل ها

  • تدوین برنامه ترویج و حمایتگری

 

Go to Top