1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

مدیریت اجرایی در تشکل های اقتصادی

مدیران اجرایی تشکلهای اقتصادی برای اداره اثربخش و کارآمد این نوع سازمانها نیازمند مهارتهایی هستند که در این دوره آموزشی ارائه می شود و شرکت کنندگان نحوه بکارگیری این ابزارهای مدیریتی را در اداره تشکلها می آموزند.

 

project
project
گزارش از یک دوره موفق در مدیریت اجرایی در تشکل ها


 

 

اطلاعات دوره

مدت دوره: 5 ساعت

زمان: 6 خردادماه 94

محل: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن البرز

مخاطبان دوره

هیئت مدیره تشکلها

دبیران و کارکنان تشکلها

اعضای اتاق بازرگانی

اعضای هیئت مدیره

دبیران و مدیران تشکل های اقتصادی

کارفرمایی

انجمن های صنفی

مدرسان دوره

مهندس علیرضا سیاسی راد

مهندس ایثار خدادادی

در دوره ثبت نام کنید :

متقاضی شرکت در دوره فوق هستم. در صورت برگزاری دوره به اینجانب اطلاع رسانی شود.

Go to Top