1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

توسعه رهبری و منابع انسانی تشکل های اقتصادی گامی به سوی اعتلای جامعه انجمنی ایران

 

آموزش

موسسه پویشگران عرصه سوم در چارچوب رسالت سازمانی خود و با درک مشکلات و نیازهای آموزشی رهبران، مدیران و کارکنان تشکلهای اقتصادی و با اتکاء به دانش و تجربیات جهانی این حوزه ، نسبت به طراحی دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت مدیریت و سازماندهی تشکلهای اقتصادی اقدام نموده است و اولین دوره های آموزشی تخصصی توانمند سازی تشکلهای را در نیمه دوم سال 91 با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع  و معادن تهران و در چهارچوب برنامه های کمیسیون امور اجتماعی  تشکلهای اتاق برگزار نموده است که با استقبال فراوان مدیران تشکلها همراه بوده است. در حال حاضر این موسسه با حضور کارشناسان و مدرسان تخصصی به عنوان موسسه تخصصی حوزه انجمنهای کسب و کار ،  خدمات آموزشی ویژه تشکلهای اقتصادی را ارائه می نماید. این آموزشها هم بصورت عمومی و با همکاری اتاقهای بازرگانی و هم بطور اختصاصی برای تشکلهای اقتصادی برگزار می شود.

اهداف و ضرورت های آموزش تشكل های اقتصادی:

  1. گسترش ادبیات اداره تشكل های اقتصادی در راستای توانمندسازی بخش خصوصی ایران
  2. آگاه سازی مدیران كسب و كار كشور در خصوص اهمیت تشكل گرایی و نقش آن در همكاری با دولت در عبور از بحران های پیش رو و همچنین نقش آن در توسعه تجارت خارجی
  3. تربیت نیروی انسانی متخصص اداره تشكل های اقتصادی
  4. ایجاد انگیزه و آشنا سازی مدیران و صاحبان كسب و كار از نقش و اداره تشكل های اقتصادی
  5. آماده سازی تشكل های اقتصادی در ایفای نقش در دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور

 

project
project
project
project
project
 

 


برای آشنایی بیشتر با هریک از خدمات ما، برروی عناوین زیر کلیک کنید.

 


سمینارهای اختصاصی
دوره هایی که درون تشکل ها برگزار می شود.

  • سمینار تشکل اقتصادی خوب

  • سمینار اصول اداره هیئت مدیره تشکل

  • سمینار حکمرانی خوب در تشکل های اقتصادی

 

 

Go to Top